RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - wrzesień 2013

Kredyt hipoteczny z LTV 80%. Kwota kredytu 224 000 zł - spłata w ciągu 20 lat w ratach równych. Zakładając, że wniesiony zostanie 20-precentowy wkład własny, najlepszą propozycję kredytu hipotecznego przedstawił we wrześniu Citi Handlowy. Marża banku wynosi 1,30%, a prowizja za udzielenie kredytu - 1,00% pożyczanej kwoty. Aby jednak uzyskać takie warunki, klient będzie musiał spełnić kilka dość restrykcyjnych warunków. Przede wszystkim musi przez 5 lat posiadać kartę kredytową z transakcjami o wartości 200 zł miesięcznie. Bank może też wymagać, aby klient przelewał wynagrodzenie na konto lub posiadał na nim środki finansowe na kwotę min. 15.000 zł przez 3 miesiące. Jeżeliby te warunki nie były spełnione, marża wynosiłaby 2,70%.
Citi Handlowy
PKO BP
Credit Agricole
Bank Pocztowy
Bank BPH
Bank Millennium
Getin Bank
Alior Bank
mBank
MultiBank
Raiffeisen Polbank

* Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości.
** Inne warunki w pierwszym roku i kolejnych latach.
*** Kredytowanie jest możliwe pod warunkiem, że właściciel mieszkania (czyli dziecko) będzie współkredytobiorcą.

Dane: Partner Bankier - 09-13.09.2013